หารือกลุ่มย่อย(ครั้งที่ 2) 11 ธ.ค.2558 เตรียมการจัดสัมมนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ข้อสรุปคือ กำหนดจัดเดือนสิงหาคม 2559 นักวิชาการเริ่มเตรียมเขียนบทความวิชาการไว้เพื่อนำเสนอแต่เนิ่นๆได้เลย จะแจ้งรายละเอียดประเภทและลักษณะบทความอีกครั้ง