คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ Mr.David John Aitken
สามีของ ผศ.อารีย์ พุ่มประไวทย์