ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

   ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกอญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   สนใจสามารถลงชื่อพร้อมรับเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมกรอกรายละเอียดใบสมัคร ส่งถึงสำนักงานคณบดีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 60 นี้