ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ