การแข่งขันกีฬาสุดอาลังการ “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 11″ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จัดให้กับนักศึกษาภาคปกติ บุคลากร ระหว่างคณะ ร่วมกันแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

{AG}01กีฬาราชพฤกษ{/AG}