คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานมหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ อาคารสุนทรียศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรี เพื่อให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้นนอกจากชั้นเรียน วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

{AG}sin1{/AG}