ด้วยบริษัท  อิงลิซออนไลน์ จำกัด มีกำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EOL GEPOT “General English Proficiency Online Test By EOL System” ครั้งที่ ๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o  โดยการทดสอบดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวด้านภาษาอังกฤษ ในแวดวงการศึกษา

ผู้สนใจสามารภสมัครเข้าร่วมการทดสอบโดยดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ผ่าน www.EngTest.net และยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๑o  กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการสมัครจำนวนคนละ ๒oo บาท