วันที่ 2 กันยายน 2558 เรียนเชิญชาว มรส. ทุกท่าน ร่วมงานพิธีเปิด เวลา 09.00 น. ศิลปคณาจารย์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2558 ณ อาคาร หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานมีการแสดงนิทรรศการศิลปะมากมาย