สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการแปลเบื้องต้น” ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บรรยายโดย คุณธิชาวดี มีสมพืช วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล จากบริษัท อิเกีย ประเทศไทย และนิตยสาร Elle Decoration และอาจารย์อโนเชาว์  เพชรรัตน์นักแปลบทพากย์ซีรีส์เรื่อง The Flash วีรบุรุษเหนือแสง และ Supergirl สาวน้อยจอมพลังปี ประจำช่อง Mono29

{AG}eeeeeee{/AG}