คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเป็นกำลังใจ ให้กับตัวแทนนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชนนางสาวภมรศรี แช่มช้อย และ นางสาวอมรรัตน์ เชาว์ช่างเหล็กในการแข่งขันโครงการ ค่าย TISCO ปี 3กำลังเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย