ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน 

เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สามารถดูรายละเอียดตาม link ด้านล่าง

*** Link ***