ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

โดยสามารถส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคบบรรยายและโปสเตอร์

ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560

สามารถดูรายละเอียดตาม link ด้านล่าง

*** Link ***