ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่

ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม link ด้านล่าง

*** Link ***