ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วม

การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9

ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดยหมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

สามารถดูรายละเอียดได้ตาม link ด้านล่าง

***LINK***