!! แจ้งเตือน !! 

เรียนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน

เนื่องจากขณะนี้มีไวรัสที่ทำให้ข้อมูลเสียหาย จึงแนะนำวิธีการป้องกันข้อมูลเบื้องต้น