จิตอาสาทำดีเพื่อแม่และแทนคุณแผ่นดิน
นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ 12 สิงหาทำดีเพื่อแม่และแทนคุณแผ่นดิน เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา และนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ วัดพุทธบูชา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ พระอธิการยุทธนา มหาสโก ได้ อบรมบรรยายธรรมและได้ให้นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ รักษาศีล 5 ประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อถวายแด่แม่ของแผ่นดิน