ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม คณะชั้น1 วันที่ ศุกร์ 27-11 -58