มรส. สู่ทศวรรษที่ 6

จาก “วิทยาลัยครู” สู่
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม” 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา วันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2567

ศูนย์บริการวิชาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น