5 ทศวรรษ

จาก “วิทยาลัยครู” สู่
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม” 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรทีปต์ บุญดี นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น ปี 1 ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ(เหรียญทอง) การแข่งขันกรีฑา รายการวิ่ง 400 เมตรชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ จังหวัดอุดรธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งทิวา แก้วมี นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ได้รับเหรียญเงิน  วิ่ง 1500 เมตร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ    ครั้งที่ 48 ณ จังหวัดอุดรธานี

Upload Image...
Upload Image...

หัวข้อข่าว

คณะมนุ​ษ​ยศาสตร์และ​สังคมศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​สุราษฎร์​ธานี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์