มรส. สู่ทศวรรษที่ 6

จาก “วิทยาลัยครู” สู่
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม” 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

📌ประกาศด่วน ! งานทะเบียน มรส. ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 พ.ค. 67 เท่านั้ตั้งแต่ วันที่ 27 พ.ค. 67 เป็นต้นไป นักศึกษาภาค กศ.บท. ที่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ให้รักษาสภาพได้กรณีเดียวเท่านั้น

ศูนย์บริการวิชาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น