คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ฯเข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่ รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อเป็นการเเสดงความเคารพพร้อมรับคำอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ มรส. #เข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเเสดงความเคารพพร้อมรับคำอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

🎉🎊 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ มรส.#เดินทางเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญเเด่ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเเสดงความเคารพ พร้อมรับคำอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565