5 ทศวรรษ

จาก “วิทยาลัยครู” สู่
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม” 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานวิ่ง เมษามาวิ่งชมบึง @ขุนเล วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566
สมัครได้ที่👇🏻
 
Upload Image...
Upload Image...

หัวข้อข่าว