ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการ เสวนาเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการ เสวนาเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 -17.30 ผ่านระบบออนไลน์ webex นักศึกษาที่เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศตลอดระยะเวลา จะได้รับคูปองแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิทศ เพื่อนำไปรับ Transcript (ใบแสดงรายวิชาและผลการเรียน)