นาฏยลักษณ์ของคนใต้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ(Nora, Dance Drama in Southern Thailand)

นาฏยลักษณ์ของคนใต้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ(Nora, Dance Drama in Southern Thailand)

คุณคิดอย่างไรกับโลกแห่งโนราศิลปะการแสดงที่แฝงไปด้วยภูมิรู้(ความรู้) และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

4 เมษายนนี้ มาทำรู้จักโนราไปกับ นิทรรศการ “สืบย่านสาวโยดถึงหัวโจทย์โนรา” มา “In Search of Nora Story” ไปด้วยกัน เเล้วจะเห็นอีกมุมมองผ่าน​ “คุณค่าของโนรา”