คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์รอบใหม่ (รอบรับตรง)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์รอบใหม่ (รอบรับตรง)

📌ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร📌

1) กรอกข้อมูลผ่าน Google Form ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 25652)

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 25653) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565📮

ลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลการสมัคร📮 https://forms.gle/MfvGvHoXHF7rugFo8

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาโทร 077-913363 , 0892009646