คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล วัดท่าอู่ และประชาชนผู้สนใจ ร่วมกันปลูกต้นบานบุรี สองข้างทางริมบึงขุนทะเล

#ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาค กศ.บท. สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล วัดท่าอู่ และประชาชนผู้สนใจ ร่วมกันปลูกต้นบานบุรี สองข้างทางริมบึงขุนทะเล ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างความสวยงาม และ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ประชานชนทั่วไป สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการพื้นที่เรียนรู้ บูรณาการการเรียนการสอน สู่การปฏิบัติงานในชุมชน