คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิญชวนเที่ยวงาน “มหกรรมดนตรี ศิลปะริมบึงขุนทะเล #ยอยกตะวันตกดิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เชิญชวนเที่ยวงาน “มหกรรมดนตรี ศิลปะริมบึงขุนทะเล (ครั้งที่ ๑) #ยอยกตะวันตกดิน
พบกิจกรรมล่องเรือชมนกชมบึงเวทีเสวนา วิถีชุมชนกับความสวยงามฯ
ตลาดพื้นถิ่น ของกินพื้นบ้านดนตรี และ ศิลปะ ริมบึงวัฒนธรรมชุมชน
ในวันที่ 11 มิถุนายน 65 นี้ เจอกัน ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล ใกล้วัดท่าอู่
#ยอยกตะวันตกดิน
#กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล
#เครือข่ายภาคประชาสังคม
#วัดท่าอู่
#ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน มส.