วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการเลื่อนขั้นผลการประเมินคุณภาพวารสาร ในฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารกลุ่ม 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุ​ราษฎร์​ธานี​ ขอแสดงความยินดีกับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีJournal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat Universityที่ได้รับการเลื่อนขั้นผลการประเมินคุณภาพวารสาร ในฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารกลุ่ม 1 (Tier 1) มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567