กิจกรรม”ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตร ทำบุญ” ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษา บุคลากร ร่วมกิจกรรม”ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตร ทำบุญ” ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 7.30 น ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค)