ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา” อาจารย์ธิติ พานวัน “

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๕ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา” อาจารย์ธิติ พานวัน ” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระทำตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๒o กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่าน ผู้บริหาร ผู้เกษียณ และบุคลากรทุกท่าน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ