คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มอบของที่ระลึกและมอบดอกไม้แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ+31ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาโปรโมทโพสต์

2020