น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมวชิราลงกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และ ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9