กิจกรรม “ปัจจัยเสี่ยง-สารเสพติด กับสุขภาพจิตเด็ก เยาวชน”

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 ผศ.ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปัจจัยเสี่ยง-สารเสพติด กับสุขภาพจิตเด็ก เยาวชน”

โดย พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 บรรยาย หัวข้อปัจจัยเสี่ยง และสารเสพติด กับสุขภาพจิตเด็ก เยาวชน และ เสวนา บทเรียนชีวิต จากเหล้า บุหรี่ กระท่อม กัญชา โดย วิวัฒน์วงศ์ ดูวา (แดเนียล) มณฑล พวงเงิน (โค๊ต) และแมน วงเมืองแมน