รางวัลจากการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยBand Competition of Thailand 2022 โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยBand Competition of Thailand 2022 วันที่ 29 -​ 30 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา

🏆รางวัลชนะเลิศรายการ EnsembleMarching Snare

🏆รางวัลชนะเลิศรายการ Brass Individual

🏆รางวัลรองชนะเลิศรายการ Brass Individual

#onehusoteamwork#SRUMusic