ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2565 “เยาวชนชวนพี่น้องลอยกระทงกลางบึง สร้างสรรค์ ปลอดภัย “ โดยศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมช

ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน (สสส.) วัดท่าอู่ เทศบาลตำบลขุนทะเล และเครือข่ายลานเยาวชนพลเมืองคิดต่างสร้างสรรค์ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2565 “เยาวชนชวนพี่น้องลอยกระทงกลางบึง สร้างสรรค์ ปลอดภัย “ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล (ฝั่งวัดท่าอู่) พบกิจกรรมมากมาย ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ ประกวดกระทง แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พายเรือ ประกวดร้องเพลง ทำกระทงร่วมกัน ลอยกระทงกลางบึง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย