ประชุมหารือการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย คณะกรรมการติดตามโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย

———————————————————————-

4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง HUSO SM 3 ชั้น 4อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดยสมาคมพัฒนาครูไทย

#onehusoteamwork