ขอเชิญติดตามรับชมการสัมภาษณ์ ผศ.บัญชา อาษากิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

——————————–

ขอเชิญติดตามรับชมการสัมภาษณ์ ผศ.บัญชา อาษากิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย นายสิทธิโชค เสตานุช นายเอกพล ทองคำ นายวชิรวิทย์ คงสุวรรณ นายสายฟ้า สระกอบแก้ว นายกล้าณรงค์ ทิพย์มี นักศึกษาประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-10.25 น.

ในรายการ “SRU Open House” ประเด็นเรื่อง “นักศึกษาดนตรีสากลคว้ารางวัลวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย”

ดำเนินรายการ โดย คุณรัตน์สุดา คงจิตร์ และคุณอนุพงศ์ กิ่งทอง

ติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิตอล : กดหมายเลข 11Facebook Fanpage : NBT South