ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน มนส. มรส. ร่วมแรงร่วมใจกันเกี่ยวข้าว เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีและสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน มนส. มรส. ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านบึงขุนทะเล วัดท่าอู่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และพี่น้องประชาชนริมบึงขุนทะเล ร่วมแรงร่วมใจลงแขกแรกเกี่ยวข้าวในแปลงนาทดลองปลอดสารเคมี ณ ศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล โดยมีเจ้าอาวาสวัดท่าอู่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานแรกเกี่ยวข้าว และร่วมแรงร่วมใจกันเกี่ยวข้าว เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีและสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 สิงหาคม 2565