คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการวางพานพุ่มและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการวางพานพุ่มและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี