ประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯและนโยบายของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.มาดล จรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า พร้อมด้วยทีมกองพัฒนานักศึกษา ประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯและนโยบายของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า