ศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเลศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. ร่วมต้อนรับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเลศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและพัฒนาพื้นที่บึงขุนทะเลต่อไป

#ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน#กลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ บึงขุนทะเล
#วัดท่าอู่#ศาลาศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล