สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดพิธีทำบุญตักบาตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดพิธีทำบุญตักบาตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566 วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี