กิจกรรมลานเยาวชน คิดต่าง สร้างสรรค์ เท่าทันปัจจัยเสี่ยง ตอนส่งน้องสู่โลกกว้าง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษากลุ่มเยาวชนพลเมืองคิดต่างสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมลานเยาวชน คิดต่าง สร้างสรรค์ เท่าทันปัจจัยเสี่ยง ตอนส่งน้องสู่โลกกว้าง ณ บริเวณคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด