โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังความเป็นไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยากรโดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ