โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตารจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ ณ ห้อง HUSO SM 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์#OneHUSOTeamwork🪩https://human.sru.ac.th💻Facebook : @HuSoSRU📱Tel : 077-913363