คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 📌เปิดโอกาสทางการศึกษา พบกับรอบรับตรงคณะ (SRU Faculty 2566)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
📌เปิดโอกาสทางการศึกษา
พบกับรอบรับตรงคณะ (SRU Faculty 2566)
สมัครโดยตรงที่คณะ
📌วันที่ 15 มี.ค.- 6 เม.ย.2566