ประชุมคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2567ของฝ่ายสาขาวิชา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารตรี คำแหง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2567ของฝ่ายสาขาวิชาต่างๆ