สาขาวิชาจิตรกรรม บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา ศิลปะกับชุมชน

ผลงานการบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา ศิลปะกับชุมชน โดย ผศ.เดชวินิต ศรีพิณ ประธานหลักสูตรจิตรกรรม มรส. นำนักศึกษาวาดภาพและทาสีศาลาองค์พระพุทธรูป วัดท่าอู่ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี