นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์ ร่วมจัดกิจกรรมทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกุ้งบึงขุนทะเล

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์ ในรายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม โดย ดร.ศิริอร เพชรภิรมย์ ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล วัดท่าอู่ และศูนย์บริการวิชาการและเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกุ้งบึงขุนทะเล เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญา เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากทรัพยากรในบึงขุนทะเล