โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพเปลือย”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้มอบหมายให้ ดร.มาดล จรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพเปลือย”
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 และหอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

OneHUSOTeamwork

🪩https://human.sru.ac.th
💻Facebook : @HuSoSRU
📱Tel : 077-913363