บรรยายพิเศษ เรื่อง “50 ปี ราชภัฏ 5 ทศวรรษการเมืองไทย : การเมือง ความหวัง และพลังของคนรุ่นใหม่

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
   บรรยายพิเศษ เรื่อง “50 ปี ราชภัฏ 5 ทศวรรษการเมืองไทย : การเมือง ความหวัง และพลังของคนรุ่นใหม่    สู่การเปลี่ยนผ่านสังคมการเมืองที่เป็นอารยะประชาธิปไตย”     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี