คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยาย ในหัวข้อ การเมือง ความหวัง และพลังของคนรุ่นใหม่สู่การเปลี่ยนผ่านสังคมการเมืองที่เป็นอารยะประชาธิปไตย

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการบรรยาย ในหัวข้อ การเมือง ความหวัง และพลังของคนรุ่นใหม่สู่การเปลี่ยนผ่านสังคมการเมืองที่เป็นอารยะประชาธิปไตย 50 ปีราชภัฏ 5 ทศวรรษ การเมืองไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานมหกรรมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#OneHUSOTeamwork

🪩https://human.sru.ac.th

💻Facebook : @HuSoSRU

📱Tel : 077-913363